Activiteiten

Innovatieve, duurzame projecten

De Stichting Verolme Trust ziet als haar voornaamste taak het ‘levend houden’ van de persoon scheepsbouwer Cornelis Verolme en van al hetgeen hij op maritiem gebied heeft betekend en tot stand gebracht. Zowel in Nederland als ver daarbuiten. Zijn gedachtengoed en nalatenschap vormen voor de Verolme Trust de inspiratiebronnen om innovatieve, duurzame projecten op het gebied van scheepsbouw, scheepvaart, machinebouw en aanverwante activiteiten actief te ondersteunen.

De afgelopen jaren heeft de Verolme Trust tal van grote en kleinere activiteiten en projecten op maritiem gebied ondersteund. Een eruit springend project was de Cornelis Verolme Leerstoel ‘Technologie en Economie’ aan Universiteit Nijenrode. Deze werd van 1989 tot 1997 bekleed door prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek. Daarnaast organiseerde de SVT verschillende Verolme Lezingen in samenwerking met TU-Delft.


Samenwerking Maritiem Museum Rotterdam

Samenwerking Maritiem Museum Rotterdam

Verolme Trust en Maritiem Museum Rotterdam bieden samen techniekeducatie

De Stichting Verolme Trust en het Maritiem Museum Rotterdam starten vandaag met een samenwerking die er op is gericht zo’n 10.000 leerlingen van het basisonderwijs, VMBO en Technasia uit de regio Rotterdam enthousiast te maken voor een technische studie en baan in de maritieme sector. Lees meer…

Maritime Awards Gala.

 

Maritime Awards Gala

Ook in 2014 was de Stichting Verolme Trust aanwezig op het Maritime Awards Gala. Hét grootse jaarlijkse Gala van en voor de maritieme sector in ons land. Traditiegetrouw nodigde de Verolme Trust aan haar tafel relaties uit. Lees meer…


Trotse winnares Lisa Keijzer van de Verolme Prijs en Verolme Trust-voorzitter Gert van Veen.

Trotse winnares Lisa Keijzer van de Verolme Prijs en Verolme Trust-voorzitter Gert van Veen. De uitreiking vond plaats op donderdag 20 november 2014 in het gebouw van het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam.

KNVTS Maritime Students Awards

Elk jaar beloont de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) de beste afstudeerders in het maritiem onderwijs. Het betreft studenten aan zeevaartscholen, in het hoger beroepsonderwijs en aan de TU Delft. Daarenboven stelt de Stichting Verolme Trust een extra stimuleringsprijs beschikbaar voor de ‘beste onder de besten’. Met dit geldbedrag kan de winnaar of winnares in gezamenlijk overleg een vervolgstudie of aanvullende opleiding volgen aan een opleidingsinstituut in binnen- of buitenland. De Verolme Trust onderstreept met deze Verolme Prijs dat de afgestudeerden de toekomst zijn voor de Nederlandse maritieme industrie. Met de prijs wil de Verolme Trust een actieve bijdrage leveren aan de instandhouding en versterking van het huidige brede scala van maritieme opleidingen dat ons land rijk is en waarmee het zich internationaal onderscheidt.  Lees meer…


Havenmuseum Rotterdam

Havenmuseum Rotterdam

Havenmuseum en Verolme Paviljoen

Het Havenmuseum in Rotterdam is het grootste cultuurhistorisch museum van ons land. De collectie van nog werkende authentieke schepen, havenwerktuigen en motoren toont de geschiedenis van de jaren 1850 – 1970. In 2006 werd één van de loodsen op het terrein van het Havenmuseum met steun van de Verolme Trust omgebouwd tot Verolme Paviljoen. Het Paviljoen, waarvan de hoofdingang zich aan de Schiedamsedijk bevindt, biedt onder meer vergader- en expositieruimten. In één van de expositieruimten staat de naamgever van het Paviljoen – scheepsbouwer Cornelis Verolme – centraal. De feestelijke opening van het Paviljoen werd verricht op 21 augustus 2006 door toenmalig minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs. Lees meer…