Over SVT

Stichting Verolme Trust

De Stichting Verolme Trust ondersteunt innovatieve, duurzame projecten op het gebied van scheepsbouw, scheepvaart, machinebouw en aanverwante activiteiten. De grote Nederlandse scheepsbouwer Cornelis Verolme (1900-1981) richtte de Stichting Verolme Trust (SVT) op te Rotterdam op 11 oktober 1960. Zelf schreef Verolme in zijn Memoires over de SVT: “Ik had een verleden als scheepsbouwer. Ik koesterde interessante idealen in dezelfde, mij zo dierbare richting en in deze lijn zou ik de nieuwe bestemming zoeken. Dat moest dus de scheepsbouw in Nederland en aanverwante activiteiten betreffen. Reeds lang was het tot mij doorgedrongen dat op het terrein van de scheepsbouw in ons land research en ontwikkeling brood- en broodnodig waren. Nieuwe wetenschappelijke ideeën. Nieuwe vindingen moeten aan de ondernemer – de échte wel te verstaan – de gewenste armslag bieden, zodat hij initiatieven kan ontplooien. En nieuwe producten of diensten kan lanceren, waaruit nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande ondernemingen voortspruiten. Met in hun gevolg werkgelegenheid, welvaart en welzijn voor velen.”

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Verolme Trust bestaat uit: dhr. drs. P.C. van Dijk (penningmeester), Dhr. mr. G.J. van Veen (voorzitter), mevr. C.M. Rosenthal (secretaris) en dhr. drs. Th.J. van Dijk.

verolme-trust-bestuur-ii

Champagnemoment bij Topstukken in het Maritiem Museum. Foto Marco De Swart

Meer informatie

Via de onderstaande links komt u meer te weten over het leven en werk van Cornelis Verolme.